2018
Prezydent Miasta Ruda Śląska wspiera działalność  klubu poprzez dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w 2018 roku została nam przyznana dotacja w wysokości 31000 zł na "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego."  oraz na organizację turnieju Rudzki Puchar Orlika w kwocie 2000 zł.
 
 
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp